Druk artikel

Dissipline
Wietske Boon

Dissipline is die straf of gevolge vir verkeerde of negatiewe gedrag.  Wanneer ‘n kind gedissiplineer word is dit belangrik dat hy/sy verstaan waarom die straf toegedien word. Dissiplinering is nie noodwendig fisiese straf nie, maar vir die skoolgaande kind kan dissipline byvoorbeeld die vermindering van ontspanningstyd beteken.

Voordat dissipline toegepas word, is dit belangrik dat jou kind weet watter gedrag op welke wyse gestraf gaan word.  Straf behoort gepas te wees vir die oortreding en jou kind se ouderdom.  Laat ruimte vir ongeveer twee waarskuwings voordat die straf toegedien word, maar vermy leë dreigemente.