Druk artikel

Adolessensie
Wietske Boon

Kinders bereik puberteit teen ongeveer twaalfjarige ouderdom.  Gedurende hierdie fase ondergaan die kind baie emosionele en fisiese veranderinge wat hy/sy nie verstaan nie.

Daar behoort aan die jong adolessent verduidelik te word wat om gedurende hierdie fase te verwag.  Leersame boeke oor adolessensie is in die meeste boekwinkels beskikbaar.  Skaf ‘n boek aan en lees saam met jou adolessent daardeur.  Gee jou kind die geleentheid om vrae te vra, selfs al voel jy ongemaklik met die situasie.  Berei jou kind voor vir emosionele en fisiese veranderinge wat gaan plaasvind en verduidelik die redes vir die veranderinge.  Jong adolessente het nodig om te hoor dat hierdie veranderinge normaal is en dat elke jong mens deur hierdie proses gaan.  Jy as ouer voel dalk ongemaklik om oor die onderwerp te praat, maar die jong adolessent voel moontlik nog meer ongemaklik om oor hierdie onderwerp te praat.

Gedurende die adolessensie fase speel vriendskappe ‘n belangrike rol.  Leer jou kind die noodsaaklikheid van goeie vriendskappe met positiewe invloede.  Die kind moet ook die waarde van selfrespek insien.  Groepsdruk en vriende wat negatiewe invloede op die kind uitoefen kan veroorsaak dat die adolessent se selfrespek en morele waardes afneem en hulle betrokke raak by negatiewe gedrag byvoorbeeld eksperimentering met dwelms en seksuele gedrag. 

Adolessente het geduldige ouers nodig om vir hulle duidelike riglyne en grense te stel, om na die kind te luister en om trane af te droog sonder om te veel vrae te vra.