Druk artikel

Moed vir die werkplek
Lig Des2011/Jan2012
René Badenhorst

Jong kinders behoort eenvoudige, korttermyn-doelwitte te hê, wat prakties aan hulle verduidelik word, sê me Wietske Boon, ’n spelterapeut van Centurion.

Sy gee riglyne vir ouers oor hoe om saam met hulle kind sy akademiese en buitemuurse aktiwiteite vir die jaar te beplan.

 • Kry ‘n rustige omgewing waar julle ongestoord beplanning kan doen.
 • Besluit saam aan watter aktiwiteite die kind gaan deelneem. 
 • Vind uit watter vaste sport- en ander buitemuurse aktiwiteite plaasvind - byvoorbeeld oefentye en wedstryde – en deel dan die kind se tyd daarvolgens in.
 • Stel ‘n rooster vir die week op, met tydgleuwe vir alles wat gedoen moet word.
 • Beplan watter ander doelwitte die kind graag wil bereik (weekliks, maandeliks en vir die jaar).
 • Breek die groter doelwitte af na kleiner onderdele en sit dit stap vir stap uiteen.  Dan lyk die doelwittenie so oorweldigend nie.
 • Skryf die beplanning op ‘n skryfbord of kalender neer, sodat die kind dit kan lees en aanpas indien nodig.
 • Hersien julle aanvanklike beplanning gereeld om te kyk of aanpassings gemaak moet word wat betref die werkbaarheid daarvan, die kind se vordering, en moontlike veranderinge aan skedules en doelwitte.

‘n Praktiese voorbeeld

Gebruik ‘n witbord – veral vir jonger kinders.  Maak met ‘n kleurpen kolomme daarop sodat weeklikse en maandelikse beplanning ingevul kan word.Vul die kind se gereelde dagtake en sport- of ander verpligtinge by elke dag in. Die kind kan prente wat by die take pas, uitknip of teken en op die bord plak om dinge interessanter te maak. Indien die kind ‘n beloning ontvang wanneer hy of sy ‘n doelwit bereik, plak ‘n prentjie van die beloning by die betrokke datum, om die kind te herinner aan wat hy reeds bereik het. Notas kan bygevoeg en uitgevee word soos nodig. Motiveer jou kind deur vir hom briefies op die bord te skryf.

Beplanning en doelwitte

 • ‘n Kind se doelwitte behoort ouderdomsgepas te wees.
 • Help jou kind om doelwitte op te stel, maar hy moet self die grootste aandeel daarin hê.  Hy moet besluit waarom die doelwitte belangrik is.
 • Waak daarteen om jou kind te druk om bo sy vermoëns te presteer.
 • Doelwitte moet prakties en bereikbaar wees.  Laat genoeg tyd vir afhandeling.
 • Ondersteun, motiveer en prys jou kinders wanneer hulle hulle doelwitte en beplande aktiwiteite afhandel.
 • Wanneer ‘n doelwit bereik is, is dit nie nodig om die kind elke keer met geld of ‘n duur geskenk te beloon nie. Positiewe terugvoer (“Ek is só trots op jou”) gee aan jou kind noodsaaklike interne bevrediging.  Wees buigsaam wanneer onvoorsiene voorvalle julle beplanning beïnvloed.