Druk artikel

Wanneer mamma en pappa gaan skei
Wietske Boon

LIEWE KINDERS, ONS GAAN SKEI

Wanneer julle finaal besluit het om te skei moet die kind betyds ingelig word van julle besluit voor hy dit by iemand anders hoor.  In sommige gevalle vermoed ‘n kind voor die tyd reeds dat julle huwelik nie meer gelukkig is nie. Nogtans moet die kind behoorlik ingelig word.  Stel ‘n tyd vas wat almal gaan pas, sodat julle sonder onderbrekings kan praat.  Hou dit tuis waar die kind in ‘n bekende omgewing is. 

Verduidelik op ‘n ouderdomsgepaste wyse dat julle probeer het om julle verskille op te los, maar dat dit nie werk nie en daarom gaan skei.  Beklemtoon aan die kind dat dit nie sy skuld is nie en dat niks wat hy doen, julle weer sal laat herenig nie.  Kinders is geneig om dadelik die blaam op hulself te neem wanneer ouers skei, byvoorbeeld: ek was ongehoorsaam en het rusie veroorsaak en nou gaan my ouers skei; as ek myself beter gedra en gunsies doen, sal mamma en pappa nie meer vir mekaar kwaad wees nie. Verduidelik die rede/s vir julle besluite aan die kind sodat hy begrip vir die situasie kan kry.

Gee die kind geleentheid om vrae te vra.  Luister en antwoord so eerlik moontlik.  Wees geduldig met jou kind, dit gaan tyd neem om die werklikheid in te neem, te verwerk en te aanvaar.   Bevestig julle albei se liefde vir die kind.  Kinders het nodig om te weet dat al skei julle van mekaar, skei julle nie van julle kinders nie.

‘n PAAR PRAKTIESE REËLINGS OM TE TREF

By watter ouer die kind gaan woon

Een van die algemeenste reëling is sekerlik dat die kind in die week by een ouer woon en elke tweede naweek die ander ouer besoek. Besluit as gesin wat die praktiese oplossing vir julle gaan wees.  Verduidelik presies waar die ouers onderskeidelik gaan woon. Kry veral groter kinders se opinie en betrek hulle by die besluitneming indien moontlik. 

Wat word saamgeneem wanneer hulle die ander ouer besoek

Om ‘n ouer te gaan besoek, behoort nie ‘n groot gepak tot gevolg te hê nie.  Indien moontlik, maak voorsiening deur byvoorbeeld speelgoed, badkamerware en klere by albei huise te hê. 

Skoolvakansies

‘n Kind wil nie noodwendig elke vakansie by dieselfde ouer wees nie.  Vra die kind wat vir hom gaan werk byvoorbeeld deur vakansies te roteer of om voor die vakansie te besluit afhangende van die vakansie aktiwiteite.

Verjaarsdae en ander spesiale dae

‘n Kind wil graag sy verjaarsdag saam met albei ouers vier.  Maak geleentheid vir albei ouers om tyd saam met die kind te geniet, selfs al is dit net vir ‘n kort tydjie.  Wanneer ‘n ouer verjaar, gee die kind die geleentheid om die ouer se verjaarsdag saam met hom/haar te vier.  Vir spesiale dae soos Kersfees, maak ‘n reëling wat vir almal gepas is. ‘n Voorbeeld sal wees om beurte te maak om Kersfees saam te vier.

Besoeke aan oumas, oupas en ander familie

‘n Kind behoort nie weerhou te word om die uitgebreide familie te besoek omdat die ouers geskei is nie. 

Hoe gemaak met aktiwiteite en sportbyeenkomste

Dit is vir kinders belangrik dat albei ouers betrokke is by hul aktiwiteite.  Woon nog steeds so gereeld as moontlik die kind se aktiwiteite en sportbyeenkomste by.

Dissipline

Een van die grootste en algemeenste foute wat ouers maak is om toegewings te maak om die ‘cool’ ouer te wees. Jy sien dalk jou kind min, maar dissipline bly noodsaaklik.  Besluit vooraf watter dissipline julle albei gaan toepas en pas dit konsekwent toe.

‘n KIND SE REAKSIE OP DIE NUUS

Kinders reageer verskillend op die egskeiding van ouers.  Die proses van die kind om deur die situasie te werk, kan veroorsaak dat hy verskillende emosies op verskillende tye ervaar:

Hartseer

Die algemeenste emosie wat kinders ervaar wanneer hul ouers skei, is sekerlik hartseer.  Die veranderinge, teleurstelling, minder tyd saam met ‘n ouer en onsekerhede dra alles by tot hierdie emosie.

Woede

Weens al die veranderinge , hartseer en teleurstelling kan die kind woede ervaar. Hierdie woede kan gerig wees op sy ouers, homself of die lewe in algemeen.

Depressie

Die ervaring van verskeie neerdrukkende emosies soos hartseer, moedeloosheid en magteloosheid kan aanleiding gee tot depressie.

Onsekerheid

Die kind gaan vrae hê oor die toekoms.  Hy weet moontlik ook nie hoe om die situasie te hanteer nie en hoe om op almal se vrae en kommentaar te reageer nie.

Angs

Die onsekerhede van wat in die toekoms met hom gaan gebeur kan tot angstigheid lei.

Verwerping

Sommige kinders voel verwerp, veral in gevalle waar die ouers nie tyd maak om met die kinders te kommunikeer nie en waar ouers oor die kinders baklei.

Skeidingsangs (veral by jonger kinders)

Skeidingsangs is ‘n kind se vrees om van sy ouer geskei te word.  Aangesien een ouer nie meer by die res van die gesin woon nie, ontwikkel die kind ‘n vrees dat die ander ouer hom ook gaan verlaat.

Probeer almal gelukkig hou

Sommige kinders hoop dat as hulle die gesin tevrede stel en gunsies doen, die ouers sal ophou baklei en by mekaar bly.

Rebelse- en probleem gedrag

Wanneer emosies nie effektief hanteer word nie, kan dit tot negatiewe gedrag lei.  Vir jong kinders is hul gedrag die enigste wyse waarop hulle van hartseer, woede en frustrasie ontslae kan raak, byvoorbeeld deur afknouerig te raak, ‘tantrums’ te gooi of ander seer te maak.

Konsentrasieprobleme en akademiese agteruitgang

Aangesien daar tuis soveel veranderinge plaasvind en die kind met sy eie gedagtes en emosies worstel, vind hy dit moeilik om op sy skoolwerk te konsentreer.

Aanvaarding

Wanneer die kind deur die proses gewerk het en ‘n nuwe roetine gevestig is, kan die kind begin om die egskeiding te aanvaar.  Daar is geen voorgeskrewe tyd wanneer ‘n kind by daardie punt gaan kom nie, elke kind ervaar die egskeiding van ouers verskillend.

Ander wenke vir ouers wat skei

  • Jou kind is nie jou boodskapper na die ander ouer nie.
  • Moenie afknouerig of negatief wees ten opsigte van die ander ouer voor die kind nie.
  • Maak kwaliteit-tyd vir jou kind.
  • Gee ‘n mate van beheer en keuses aan jou kind.  Dit was nie sy keuse dat jul geskei het nie.  Al die veranderinge is buite die kind se beheer.
  • Kry professionele hulp wanneer jou kind se gedrag en emosies kommerwekkend word.