Druk artikel

Ondersteuning vir kinders wat hul sibbe grootmaak
Wietske Boon

Een van die reëls van die natuur is dat volwassenes na kinders moet omsien.  In sommige huise in dit nie moontlik vir ‘n volwasse persoon of ouer om die kinders groot te maak nie.  Sommige ouers werk ver van die huis aangesien dit die enigste geleentheid vir hulle is om ‘n inkomste te verdien.  As gevolg van HIV/VIGS word baie kinders agter gelaat nadat een of albei ouers as gevolg van die virus gesterf het.

Kinders sukkel soms om self hul eie probleme op te los.  Sommige kinders kry dan ook die verantwoordelikheid om hul sibbe se probleme op te los, om hul groot te maak en te versorg.  Hierdie verantwoordelikheid wat op die kind geplaas word veroorsaak baie spanning, angs, depressie, slapeloosheid en afname in akademiese vordering wat weer lei tot ander probleme.  Indien die kind nie aan die sibbe se basiese behoeftes soos voeding en klere kan voldoen nie, kan die kind moontlik betrokke raak by kriminele aktiwiteite byvoorbeeld diefstal, om sodoende na die sibbe te kan omsien.

In hierdie situasies is die gemeenskap se hulp van onskatbare waarde.  Om die kinders in te neem is selde moontlik, maar deur kos, klere en emosionele ondersteuning te gee of finansiële bydraes te maak, probleme te help oplos of selfs net die kinders met huiswerk te help sal alreeds baie spanning van die kind wegneem wat na die sibbe omsien.

Hierdie is geensins ‘n vergesogde idée nie.  In armer woonbuurte is hierdie ‘n algemene reëling.  Hierdie kinders het ondersteuning nodig andersins is dit moontlik dat hulle by kriminele aktiwiteite betrokke kan raak vir oorlewing.