Druk artikel

Reg vir skool?
Wietske Boon

Soos met enige verandering, bring die nuwe skooljaar onsekerhede en bekommernisse mee. Kinders wonder of hul maats gaan hê en hoe hard hul sal moet werk. Ouers is bekommerd of hul kinders gaan aanpas en hierdie jaar die paal gaan haal.

Hierdie tien wenke kan jul lewens vereenvoudig en die druk op die gesin verminder.

Doen hierdie toetse

Wanneer laas is jou kind se sig en gehoor getoets? Kinders wat sukkel om behoorlik te sien of te hoor raak vinnig agter in hul skoolwerk. Kinders met sig-en-gehoorprobleme word dikwels geidentifiseer as ‘stadige leerders’, ‘ongehoorsaam’ of ’baie stil’, terwyl hulle inderwaarheid net nie behoorlik kan sien of hoor wat in die klaskamer gebeur nie.

Beplan

Om te voorkom dat julle oorweldig voel met die lading van akademie, sport en buitemuurse aktiwiteite, stel ‘n weeklikse- of maandelikse rooster op waar daar tyd ingeruim word vir huiswerk, sport-en-aktiwiteite en ontspanning. Kies liefs minder aktiwiteite sodat jou kinders genoegsame tyd aan akademie en ontspanning kan bestee.

Wees gereed vir die dag

Doen die vorige aand so veel as moontlik voorbereiding byvoorbeeld die pak van kosblikke, regsit van skoolklere en maak seker die skooltasse is gepak en dat alle huiswerk voltooi en briewe geteken is.

Ontspan

Ruim genoegsame tyd vir ontspanning in, hetsy vryspel, kreatiewe spel of ander soortgelyke aktiwiteite. ‘n Ontspanningsaktiwiteit behoort iets te wees waar jou kinders nie hulself hoef te bewys, kompeterend is of emosioneel uitputtend is nie. Dit behoort verkieslik iets te wees wat hul fisiek aan die gang hou en wat hul baie geniet eerder as om voor die TV te sit.

Wees betrokke

Vra hulle uit oor hul dag. Kies jou tyd vir geselsies só dat jou kind reg is om te praat oor sy dag. Sommige kinders wil op pad huis toe reeds hul dag met jou deel, terwyl ander eers tyd nodig het voordat hul begin gesels.  Kommunikeer met jou kind se onderwyser sodat jy op hoogte bly van sy vordering en ervaring van die skoolomgewing.

Speel skool-skool

Met jong kinders kan jy skool-skool speel waar hulle die juffrou en jy die kind is. Op dié manier gaan jy ook vinnig agterkom hoe hulle die skool en hul juffrou ervaar en waar jy moontlik kan help.

Maats

Maats het ‘n enorme invloed op kinders se ervaring van die skool. Hulle wil deel van ‘n groep wees, maar soms hoor ons dat hul nie maats het nie, dat die maats lelik maak of dat daar konflik is. Ken jou kind se maats en nooi hulle om te kom kuier.

Indien daar konflik is, werk saam met jou kind aan moontlike oplossings, wat om te sê of hoe om op te tree in spesifieke situasies. Herhaal die frases in die motor op pad skool toe sodat jou kind gemaklik is om dit toe te pas indien nodig.

Gee gesonde beheer

Daar word van kinders verwag om die grootste deel van hul dag te doen wat ander van hul vra. Hulle ervaar baie keer ‘n behoefte om in beheer van ‘n situasie te mag wees. Dit kan wees om takies om die huis uit te voer, self hul klere te kies of ‘n sê te hê in wat hul vir aandete wil eet.

As hy sukkel

O wee, en wanneer die skoolwerk moeilik word en die moedeloosheid toesak, moenie opgee nie! Gebruik hul belangstelling deur die werk te vereenvoudig, byvoorbeeld gebruik Lego-blokkies om maal- en deelsomme te verduidelik, bou spelwoorde met klei of voeg bywoorde, werkwoorde en beskrywende voornaamwoorde aan speelgoeddiere.

Breek die groot take in kleiner dele op sodat dit nie oorweldigend voorkom nie. Onthou om gereeld ‘n blaaskans te neem.

Bly kalm

Erens deur die loop van die jaar, gaan daar moontlik konflik of klein jakalsies opduik. Voordat jy reageer op ‘n insident, haal diep asem, bly kalm en hanteer die probleem rustig en met selfvertroue.

Begin jul jaar met moed en ywer. Op die einde van die dag is dit belangrik dat ons gelukkige en gebalanseerde kinders grootmaak.

 

 

 

Hierdie artikel is geskryf in opdrag van New Leaf Marketing vir Laerskool Brits.