Druk artikel

Hoe betoon jy liefde aan jou kind?
Wietske Boon

Ons is almal daarmee eens dat alle kinders aandag nodig het, maar hoe weet ek of die aandag wat ek gee voldoende is? Hoe en wanneer ruim ek tyd in om aandag aan my kinders te gee? Sommiges praat selfs van kwaliteit-en-kwantiteittyd.

Kinders verskil. In ‘n gesin waar daar meer as een kind is, kan die soort aandag wat elkeen verlang ook verskil. Kinders het op verskillende ouderdomme verskillende behoeftes. Só het babas baie fisieke kontak en versorging nodig terwyl tieners eerder ‘n bietjie vryheid wil geniet.

Sommige kinders het ‘n behoefte aan fisieke aandag, om byvoorbeeld op Mamma se skoot te sit, terwyl ander dit meer sal waardeer as jul saam aan aktiwiteite deelneem.  Om vir jou kinders die boodskap te gee dat jy vir hulle lief is, moet jy tyd maak om gepaste aandag te gee. Genoegsame aandag is die basis van ‘n kind se gesonde ontwikkeling en daarom is dit noodsaaklik dat ouers persoonlike aandag aan hulle kinders gee.

Ouers behoort balans te probeer handhaaf tussen aandag en vryheid -  gepas vir die kind se ouderdom. Jy kan nie jou kleuter vrye teuels gee nie, maar ook nie jou tiener versmoor met jou teenwoordigheid nie. Lees jou kind se behoeftes - soek hy nou aandag of wil hy eerder ‘n rukkie alleentyd geniet?

Die volgende wenke mag vir jou van waarde wees:  

  • Positiewe persoonlike aandag is belangrik.  Gee jou onverdeelde aandag, al is dit vir ‘n kort tydjie elke dag. Luister fyn na jou kind se boodskap en wees betrokke.  Hierdie spesiale tydjie behoort deel van jul daaglikse roetine te wees sodat dit nie agterweë bly nie en sodat die kinders weet wanneer hulle ma of pa se volle aandag geniet om oor sake wat vir hulle belangrik is, te kan gesels.
  • Waar moontlik, laat staan die dinge wat ‘n bietjie kan wag tot later – of selfs wanneer die kinders in die bed is – en geniet die tyd wat julle saam kan wees. Kinders kan egter ook help deur ouderdomsgepaste take te verrig, dit maak Ma en Pa se las ‘n bietjie ligter en bou ‘n kind se selfvertroue en sin van verantwoordelikheid.
  • Wees net saam, laat jou kinders by jou sit en speel, huiswerk doen of selfs help terwyl jy kosmaak en kuier dan heerlik saam.
  • Geniet gesinstyd in die teenwoordigheid van die hele gesin. Julle kan saam ‘n stokperdjie beoefen of speletjies speel.
  • Neem elke kind afsonderlik op ‘n spesiale uitstappie. Terwyl mamma vir boetie uitvat vir ‘n roomys, kan pappa saam met sus gaan koeldrank drink.
  • Doen klein dingetjies om te wys dat jy vir jou kinders lief is deur byvoorbeeld ‘n briefie in hul kosblik te sit, ‘n drukkie te gee of hulp te verleen wanneer hul vasbrand.

Geniet die kosbare tyd saam met jou kinders, want as jy jou oë uitvee is hulle groot en uit die huis.