Druk artikel

Die aanpassing van Graad 3 na Graad 4
Wietske Boon

Onthou jy nog jou heel eerste werksdag? Moontlik was jy angstig, onseker of oorweldig of het jy gewonder of jy die pyp gaan rook. Dalk was jy skrikkerig oor die moontlikheid dat jy foute gaan maak omdat jy nog die nuwe omgewing moes leer ken.

Onthou jy nog jou kind se eerste dag in Graad 1? Dalk onthou jy ook die opgewondenheid, onsekerheid en angs van daardie eerste dag van ‘n nuwe fase in julle lewens.

Nou is jou kind in Graad 4. Wat ‘n groot aanpassing! Dit vergelyk dalk in ‘n mate met jou emosies van jou eerste werksdag of daardie eerste skooldag 3 jaar gelede.

Wat het verander?

Jou kind is nou meer onafhanklik.  In Graad 1 was hy nog baie afhanklik van jou ondersteuning.  Nou het jou kind die behoefte om meer onafhanklik te funksioneer, maar hy het steeds emosionele ondersteuning nodig. In hierdie fase is hulle nie meer klein kinders nie, maar ook nie groot genoeg om heeltemal onafhanklik te funksioneer nie.  Lees meer oor die voortiener fase: 

http://childtherapist.co.za/afrikaans/artikelkategorie/terapieartikel55.html

In Graad 1 kon die onderwyser 'n verhouding met elke kind in haar klas hê en het sy aandag aan die kinders se emosionele behoeftes ook gegee.  Nou is daar verskillende onderwysers vir die onderskeie vakke en daar word meer op die kurrikulum gefokus. Die verhouding tussen die kinders en onderwysers is op ‘n heel ander vlak as in die grondslagfase.

Die werkslading is groot en die pas waarteen werk afgehandel moet word is vinnig.  Kinders voel oorweldig deur die onbekende: nuwe vakke, die inhoud daarvan, meer huiswerk ens. Daarby is ook die onsekerheid oor wat die jaar gaan inhou. Hierdie emosies alleen is genoeg om kinders uit te put en hul vordering op skool te belemmer.  Lees meer oor angs by kinders: 

http://childtherapist.co.za/afrikaans/artikelkategorie/terapieartikel28.html

Daar is soms die verwagting dat kinders op dieselfde standaard moet presteer as in die grondslagfase en dit is nie altyd haalbaar saam met die aanpassing van die intermediêrefase nie.  Lees meer oor moontlike redes waarom kinders sukkel op skool:

http://childtherapist.co.za/afrikaans/artikelkategorie/terapieartikel40.html

Waarskuwingstekens

Daar is 'n paar algemene tekens om op bedag te wees. Elke kind is anders en ouers sal weet wanneer kinders se gedrag verander, wat reeds 'n aanduiding kan wees dat iets pla.

 • Psigosomatiese simtome; dit kan byvoorbeeld gereelde maagpyn, hoofpyn of naarheid sonder 'n mediese oorsaak insluit.
 • Gedragsveranderings veral met eet- en slaapgewoontes. 
 • Onttrekking van maats en aktiwiteite; wanneer kinders onttrek van aktiwiteite waaraan hul vroeër graag deelgeneem het.
 • Negatiewe emosies en gedagtes; dit gaan baie keer gepaard met frases soos 'ek kan nie,' of 'ek is nie goed genoeg nie,' of ‘ek sien nie kans nie,’ of ‘ek wil nie.’

Wenke vir goeie aanpassing

 • Erken jou kind se emosies hetsy dit moedeloosheid, frustrasie, angs of onsekerheid is. Help hulle om hul vrese te eien (‘ek is bang vir die toets’). Kinders het nodig om te weet dat dit normaal is om so te voel.
 • Hou dinkskrums oor hoe julle die uitdagings beter kan hanteer of wat jou kind nodig het om die negatiewe emosies te oorkom. 
 • Beperk onnodige spanning in die huis.
 • Wees beskikbaar, maar moenie hulle forseer om inligting te deel as hul nie gereed voel daarvoor nie. Let op na hul liggaamshouding en die dinge wat hulle nie sê nie.
 • Beperk buitemuurse aktiwiteite sodat jou kind genoeg tyd vir skoolwerk, ontspanning en gesinstyd het. Een of twee aktiwiteite is genoeg.
 • Stel haalbare verwagtings wat binne jou kind se emosionele en kognitiewe vermoë is.
 • Deel groot take in kleiner dele op. Beplan eerder vooraf sodat daar genoeg tyd is om die taak betyds te voltooi.
 • Indien nodig, maak lysies van wat gedoen moet word sodat julle vordering kan aantoon deur af te merk wat reeds gedoen is. 
 • Maak gebruik van ontspannings- en asemhalingsoefeninge om spanninng te oorkom.
 • Laat jou kind positiewe stellings maak soos: ‘Ek kan....’; ‘Ek is goed in....’; ‘Ek hou van...’
 • Prys sy harde werk deur posiewe stellings soos: ‘Ek is trots op jou!’ of ‘Ek het geweet jy kan!’ of ‘Jy is ‘n ster!.’
 • Gebruik humor en jou kind se belangstellings om die werk meer prakties uit te beeld en jou kind se aandag by die werk te hou.
 • Wees waaksaam ten opsigte van jou eie emosies en wat jy voor jou kind bespreek ten opsigte van skoolwerk, onderwysers en skoolverhoudings. Jou emosies en sienings kan jou kind negatief beïnvloed.
 • Wees geduldig met jou kind in sy aanpassing by die nuwe omstandighede.  
 • Indien jy steeds voel dat hy nie in die nuwe fase aanpas nie, gesels met die onderwysers en kry professionele hulp om jou kind by te staan.

Alles hoef nie honderd persent perfek te wees nie. Dra vir jou kinders die boodskap oor dat jy hulle aanvaar net soos hulle is en onvoorwaardelik lief het. Die belangrikste is dat jy ‘n gelukkige en gebalanseerde kind het.

 

 

Hierdie artikel is geskryf in opdrag van New Leaf Marketing vir Laerskool Brits.