Druk artikel

Motivering
Wietske Boon

Motivering help kinders om harder te werk om hul doelwitte te bereik.  Positiewe motivering kan beskryf word as enige gedrag wat kinders rede gee om hulle volle potensiaal te bereik.  Positiewe motivering kan verbale bemoediging of belonings insluit.  Motivering kan kinders help om beter te presteer en hul beste te gee.  Gesonde motivering ontvang van ouers en onderwysers kan kinders aanspoor selfs tot in jong volwassenheid in terme van loopbaan keuses en om ‘n sukses van hulle beroepe te maak.  Beloon kinders vir harde werk of goeie gedrag.  Dit is nie nodig dat belonings groot of duur geskenke moet wees nie, verlengde speeltyd of kwaliteit tyd saam met die ouers kan ook as beloning beskou word.

Nie alle motivering is gesond nie.  Negatiewe motivering kan onredelike straf, aansporing tot negatiewe gedrag, verbale dreigemente of enige ander gedrag insluit wat spanning by die kind veroorsaak.  Hierdie tipe motivering van ouers, onderwysers of vriende behoort ten alle koste vermy te word.

Positiewe motivering gee kinders moed om hul beste te gee en hul prestasies te verbeter.  Vermy negatiewe motivering aangesien dit kinders emosioneel vernietig.