Druk artikel

Prestasie-Angs
Wietske Boon

Prestasie-angs is ‘n ernstige vrees om onsuksesvol te wees en ander mense se reaksie op die onsuksesvolheid.  Prestasie-angs word veroorsaak deur akademiese of sosiale geleenthede en/of situasies waar daar van die kind verwag word om te presteer.  Hierdie situasies kan byvoorbeeld voorkom wanneer daar van die kind verwag word om ‘n taak binne ‘n gegewe tyd, baie suksesvol te voltooi en/of situasies waarin die kind nie die nodige selfvertroue besit om dit te doen nie.

Angstigheid word veroorsaak deur:

  • Genetika – ‘n familielid/lede wat ook geneig is tot angstigheid;
  • Chemiese (serotonien) wanbalans in die brein;
  • Temperament;
  • Omgewingsfaktore – byvoorbeeld spanningsvolle of traumatiese gebeure.

Ouers moet geduldig wees en begrip toon vir die kind se angstigheid.  Moenie u kind straf vir die angstigheid nie.  Roetine in die huis is baie belangrik vir die kind wat geneig is tot angstigheid.  Pas u kind se dieet aan deur kunsmatige suikers en chemiese voedsel te vermy aangesien dit angstigheid verhoog. Ontspanningsoefeninge kan u kind help om spanningsvolle situasies positief te hanteer.  In gevalle van ernstige angstigheid sal u kind baat vind by spelterapie.

Die angstige kind het baie ondersteuning van die ouers nodig om sosiale geleenthede of situasies positief te hanteer.  Wees ‘n geduldige ouer met begrip vir jou angstige kind en die situasie sal verbeter.

Aanbevole leesstof: 
Chansky, T.  Understanding children’s fears and worries.  Freeing your child from anxiety:  Powerful, practical solutions to overcome your child’s fears, worries, and phobias.

(http://www.enotalone.com/article/2471.html)