Gedragskode
(Volgens Die Raad vir Beraders in Suid-Afrika - Kode van Etiek)

 

Wietske Boon Spelterapie onderneem om:

Geskrewe toestemming van die ouers van die kind te ontvang voordat terapie uitgevoer word.

Altyd die welstand van die kind eerste te stel.

Vertroulikheid van inligting wat bekend word tydens terapie te respekteer.

Altyd verantwoordelik en professioneel op te tree en bewus te wees van die invloed van persoonlike etiek, waardes en norme.

Terapie te termineer sodra dit duidelik word dat terapie geen professionele waarde meer vir die kind het nie.

'n Kliënt te verwys na 'n gepaste spesialis in gevalle waar dit nodig is.

Terapie te verminder wanneer 'n kliënt nie 'n verwysing na 'n gespaste spesialis aanvaar nie.